વા નીકળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વા નીકળી જવો

  • 1

    થાકી જવું.

  • 2

    મરી જવું.