વા લખાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વા લખાવવો

  • 1

    વાના ફોલ્લા મટાડવા મંત્ર લખાવવો.