વિખાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિખાણ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વખાણ; પ્રશંસા.

  • 2

    જૈન
    વ્યાખ્યાન; પ્રવચન.