વિખ વાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિખ વાવવું

  • 1

    ઝેરવેરનું મૂળ રોપવું.