વિઘ્નનાશક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિઘ્નનાશક

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિઘ્ન દૂર કરનાર (ગણપતિ).