વિઘાભૂલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિઘાભૂલું

વિશેષણ

  • 1

    ભૂલ ન થાય એમાંય ભૂલે એવું; ભારે ભૂલ કરનારું.