વિચાર રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિચાર રાખવો

  • 1

    વિચાર ધરાવવો.

  • 2

    વિવેક રાખવો; મર્યાદા સાચવવી.