વિજ્ઞાનશુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિજ્ઞાનશુદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    વિજ્ઞાનની રીતે બરોબર સાચું.