વિજયંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિજયંત

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો વિજયવંત.