વિજ્ઞાનિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિજ્ઞાનિક

વિશેષણ

 • 1

  વૈજ્ઞાનિક; વિજ્ઞાન સંબંધી.

 • 2

  વિજ્ઞાન અનુસાર; વિજ્ઞાનશુદ્ધ.

પુંલિંગ

 • 1

  વૈજ્ઞાનિક; વિજ્ઞાન સંબંધી.

 • 2

  વિજ્ઞાન અનુસાર; વિજ્ઞાનશુદ્ધ.

 • 3

  વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી.