વિદ્યુદ્વલ્લિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યુદ્વલ્લિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વીજળીની વાંકીચૂંકી રેખા.

મૂળ

+વલ્લિ