વિદ્યાધરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાધરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિદ્યાધર વર્ગની સ્ત્રી.