વિદ્યાર્થીવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાર્થીવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શિષ્યવૃત્તિ.