વિદ્યાવંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાવંત

વિશેષણ

  • 1

    વિદ્વાન.