વિદ્યાવ્યાસંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાવ્યાસંગી

વિશેષણ

  • 1

    વિદ્યાના વ્યાસંગવાળો.

પુંલિંગ

  • 1

    વિદ્યાના વ્યાસંગવાળો.