વિદ્યોપાસક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યોપાસક

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિદ્યાનું ઉપાસક.