વિદેહમુક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદેહમુક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મરણ બાદ પ્રાપ્ત થતી મુક્તિ (જીવનમુક્તિથી ઊલટું).