વિદેહસિદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદેહસિદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીરમાંથી સૂક્ષ્મ લિંગદેહને બહાર કાઢવાની (પરકાયા પ્રવેશ જેવી) યોગની સિદ્ધિ.