વિદ્યાવ્યાસંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાવ્યાસંગી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિદ્યાના વ્યાસંગવાળો.