વિધાનસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિધાનસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાયદા ઘડનારી (નીચલી) ધારાસભા; 'લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી'.