ગુજરાતી

માં વિરલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વિરલ1વિરલું2

વિરલ1

વિશેષણ

 • 1

  દુર્લભ.

 • 2

  આછું આછું.

 • 3

  અલ્પ.

 • 4

  નિર્જન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વિરલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વિરલ1વિરલું2

વિરલું2

વિશેષણ

 • 1

  દુર્લભ.

 • 2

  આછું આછું.

 • 3

  અલ્પ.

 • 4

  નિર્જન.