વિરહવ્યાકુલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિરહવ્યાકુલ

વિશેષણ

  • 1

    વિરહાતુર; વિરહથી વ્યાકુળ બનેલું.