વિરહોત્કંઠા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિરહોત્કંઠા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિરહથી ઉત્કંઠ કે ચિંતામાં પડેલી સ્ત્રી; એક નાયિકા.

  • 2

    કાવ્યશાસ્ત્રમાં કહેલી આઠ નાયિકાઓ-સ્વાધીનપતિકા, ખંડિતા, અભિસારિકા, કલહાંતરિતા, વિપ્રલબ્ધા, પ્રોષિતભર્તૃકા, વાસકસજ્જા અને વિરહોત્કંઠા.

મૂળ

+ઉત્કંઠા