વિરોધભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિરોધભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિરોધભાવથી થતી ભક્તિ (દા.ત. રાવણની રામ માટે).

વિશેષણ

  • 1

    વિરોધભાવથી થતી ભક્તિ (દા.ત. રાવણની રામ માટે).