વિલની પૂર્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિલની પૂર્તિ

  • 1

    વિલમાં સુધારોવધારો કરતું પૂર્તિરૂપ લખાણ; 'કોડિસિલ'.