વિલાયત મીઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિલાયત મીઠું

  • 1

    જુલાબની એક વિલાયતી દવા.