વિલોમજાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિલોમજાત

વિશેષણ

  • 1

    ઉચ્ચ જાતિની સ્ત્રીને ઊતરતી જાતિના પુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલું.