વિશ્વદ્રોહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વદ્રોહી

વિશેષણ

  • 1

    વિશ્વનો દ્રોહ કરે એવું; મહા પાપી.