વિશ્વપાવની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વપાવની

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિશ્વને પાવન કે પવિત્ર કરે એવી.