વિશ્વંભરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વંભરા

વિશેષણ

  • 1

    વિશ્વનું પોષણ કરનારી.

વિશ્વંભરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વંભરા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિશ્વનું પોષણ કરનારી.

  • 2

    પૃથ્વી.