વિશ્વવંદ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વવંદ્ય

વિશેષણ

  • 1

    આખા વિશ્વનાં વંદનને પાત્ર.