વિશ્વસંસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વસંસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિશ્વની કે વિશ્વ જેટલી વિશાળ-વિશ્વવ્યાપી સંસ્થા, જેમ કે, 'યુનો'.