વિશ્વાસઘાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વાસઘાતી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિશ્વાતઘાત કરનાર.