વિશેષજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશેષજ્ઞ

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિશેષ કે ખાસ જાણકાર.