વિશેષણ વિભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશેષણ વિભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છઠ્ઠી વિભક્તિ.