વિશેષણ સમાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશેષણ સમાસ

પુંલિંગ

  • 1

    કર્મધારય સમાસનો એક પ્રકાર ઉદા૰ 'સ્નાતાનુલિપ્ત'.