વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદને માનનાર.