વિષમચતુરસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષમચતુરસ્ત્ર

પુંલિંગ

  • 1

    ચારમાંથી કોઈ બે જ બાજુ સમાંતર હોય તેવો ચતુષ્કોણ; 'ટ્રપિઝિયમ'.