વિષય કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષય કાઢવો

  • 1

    વાતચીતનો મુદ્દો રજૂ કરવો કે ઉપાડવો.