વિષ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષ આપવું

  • 1

    ઝેર ખવડાવવું.