વિષ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષ ચડવું

  • 1

    ઝેરની અસર થવી.