વિષ દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષ દેવું

  • 1

    ઝેર ખવડાવવું.