વિષ મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષ મારવું

  • 1

    ઝેરની ઝેરી અસર નાબૂદ કરવી.