ગુજરાતી

માં વિસર્જાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વિસર્જાવું1વિસ્રજાવું2

વિસર્જાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વિસર્જવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં વિસર્જાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વિસર્જાવું1વિસ્રજાવું2

વિસ્રજાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વિસ્રજવું'નું કર્મણિ.