વિહાર કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિહાર કરવો

  • 1

    ક્રીડા કરવી.

  • 2

    જૈન સાધુનું પ્રવાસે નીકળવું.

  • 3

    જૈન સાધુનું ગુજરી જવું.