વીજળિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીજળિક

વિશેષણ

  • 1

    વીજળીનું કે તેને લગતું.

  • 2

    તેવું ત્વરિત ને ચપળ.