વીપ્સાદર્શક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીપ્સાદર્શક

વિશેષણ

  • 1

    પુનરુક્તિ દર્શાવતું. જેમ કે, ઘેર ઘેર, ઠેર ઠેર, ઇ૰.