વીમો ઊતરાઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો ઊતરાઈ જવો

  • 1

    મરી જવું; નાશ પામવું.