વીમો ઊતરી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો ઊતરી જવો

  • 1

    મરી જવું; નાશ પામવું.