વીમો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો કરવો

  • 1

    જોખમમાં ઊતરવું; સાહસ કરવું.